Вы здесь

Геннадій Христокін

Теорія Богопізнання в книзі «Буття та інакшість» митрополита Іоанна Зізіуласа

Сучасний грецький теолог митрополит Пергамський Іоанн Зізіулас у своїй першій великій книзі «Буття як спілкування» створює під впливом філософії М. Бубера власний варіант онтології православного екзистенціалізму. Іоанн Зізіулас у другій книзі «Спілкування та іншість», що вийшла 2006 року, розвиває власну онтологію в дусі філософії Е. Левінаса. Саме в цій книзі Іоанн Зізіулас зумів створити також і власну теорію теогносії, викладену ним у спеціальному розділі «Церква як містичне тіло Христа...