Вы здесь

Тамара Дяченко

Герб князей Вишневецких

Історія посульського краю та міста Лубен у кінці ХVІ — першій половині XVII ст. тісно пов'язана з діяльністю на території України старовинного роду князів Корибутів-Вишневецьких. Походить цей рід від Корибута — сина великого князя литовського Ольгерда Гедиміновича і тверської княжни Уляни Олександрівни. Нащадки однієї з гілок цього роду стали йменуватись Вишневецькими (оскільки володіли містечком Вишневець на Волині). Князі Вишневецькі відіграли помітну роль в історії України, хоча історичні постаті їхнього роду дуже різні...

Свято-Троїцька церква в Лубнах

Сьогодні проблема духовного начала в нашому житті є особливо актуальною. Історія церков невеликих міст зовсім мало досліджена, тому з відродженням храмів слід повернути з небуття імена тих, хто своїм подвижництвом закладав підвалини нашої духовності.
На початку ХХ століття, в Лубнах, які нараховували близько 12-ти тисяч мешканців, було 7 церков. Нині у місті з 60-тисячним населенням їх всього три...